Współpracujemy z Kancelarią Adwokacką w celu uzyskania zwrotu kosztów nadpłaconych rat kredytu na skutek złych praktyk bankowych oraz obniżenia wysokości kredytu. Nasze działania są skuteczne, składamy roszczenia na wysokie kwoty [30-70% kwoty udzielanego kredytu].